POINT&KO全日本大会の模様が掲載され、京空会の選手の活躍も載せて頂きました!

イメージ 1

イメージ 2

イメージ 3

イメージ 4